• ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2565 03/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนและยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลิกศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรองระยะเวลา 3 (สาม) ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 15/10/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 2 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 06/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 04/08/2021

 • ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 69 รายการว 20/07/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผุ้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ( 6/7/8) ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 15/07/2021

 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 69 รายการ สวนสัตว์นครราชสีมา 05/07/2021

 • ประะกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำหน่ายสินค้า อาหารปรุงสุด กาแฟสด ฯ บริเวณร้านค้า ติดกับโดมจอดรถ จำนวน 1 ร้าน 14/06/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 8 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 08/06/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 1 จำหน่ายสินค้าประเภท แบรนด์ชาไข่มุกและจำหน่ายไอสกรีม ภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จุดอาคาร Welcome 08/06/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 2 จำหน่ายอาหารปรุงสุกและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน , ขนมขนเคี้ยว น้ำดื่มและน้ำอัดลม ภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จุดอาคาร Welcome 08/06/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 จำหน่ายกาแฟสด และเบเกอรี่ ประเภทขนมเค้ก , คุ้กกี้, ครัวซองต์ และ ขนมปังชนิดต่างๆ จุดอาคาร Welcome 08/06/2021