• ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพและกักโรค สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 01/04/2024

 • ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 27/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงอัฒจรรย์หลังคาแมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ราคากลางงานติดตั้งตาข่ายดดมจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 12/01/2021

 • ประกาศราคากลางอาหารและน้ำดื่มโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 07/12/2020

 • ประกาศราคากลางสารปรับสภาพน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 03/12/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 16/10/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020

 • ประกาศราคากลางห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020