• สวนสัตว์นครราชสีมา ส่งกำลังใจสู่ สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/10/2022

 • คณะจากอุทยานแห่งชาติทรัมจิม และจังหวัดดงทับ ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานโครงการนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่สวนสัตว์นครราชสีมา 29/09/2022

 • รางวัล "เพชรพัสดุ" 20/09/2022

 • อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา 16/09/2022

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา และถ่ายทอดนโยบายตามยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กร 25/08/2022

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13/08/2022

 • องค์การสวนสัตว์ฯ คว้าผลประเมิน ITA ภาครัฐ ระดับ A ขานรับนโยบาย ทส. ยกกำลัง X 06/08/2022

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 03/08/2022

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27/07/2022

 • สวนสัตว์นครราชสีมาเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศ 21/07/2022

 • สวนสัตว์นครราชสีมาร่วมรณรงค์กับกิจกรรม "งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม" 02/07/2022

 • ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารสูงรุ่นที่ 7 25/06/2022

 • สวนสัตว์นครราชสีมา คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) 22/06/2022

 • สวนสัตว์นครราชสีมา เฝ้าระวังโรคติดต่อ “ฝีดาษลิง” 14/06/2022

 • กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 07/06/2022