• ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 16/12/2022

 • ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 2565 าประจำปีงบประมาณ 2565 12/09/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ ครั้งที่ 2จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2565 03/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2565 03/11/2021

 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 16/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 06/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 04/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 21/01/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดคุณลักษณะอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 12/01/2021

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกแบบอาคารจอดรถ (ครั้งที่ 3)สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 08/12/2020

 • ประกาสประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารโครงการนำนักเรียน 30/11/2020

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภทสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่่ 5 (หญ้า) จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2560 30/05/2017