กิจกรรม Play & Learn 2565 เปิดรับสมัครแล้วนะ

กิจกรรม Play&Learn เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ห้องเรียนออนไลน์
>>>> ห้องเรียนธรรมชาติและสัตว์ศึกษา - ประจำปีการศึกษา 2565 <<<< กิจกรรม Play & Learn เปิดรับสมัคร โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่ากับแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้นแบบ ประเภทไป-กลับ 1 วัน (จำนวน 36,000 คน) ประเภทออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) จำนวน 47,000 คน

*************************************** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อจองวันเดินทางได้ที่ 08-6468-5897 และ 08-0084-3662
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันในเวลาราชการ