ศูนย์ประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ห้องประชุมความจุ 150-200 คน

อัตราค่าบริการ

จำนวน(คน) ราคา/วัน
ต่ำกว่า 50 คน วันละ 3000 บาท
50-100 คน วันละ 5000 บาท
100-200 คน วันละ 7000 บาท