บริการเช่ารถกอล์ฟ


รูปแบบ อัตราค่าบริการ
รถกอล์ฟแบบธรรมดา 300 บาท/ชั่วโมง  2 ชั่วโมง 500 บาท 
VIP  ขับเอง 500 / ชั่วโมง  
 VIP พร้อมคนขับ 7 ที่นั่ง 800 บาท/ชั่วโมง
VIP พร้อมคนขับ 10 ที่นั่ง 1,000 บาท /ชั่วโมง

ระเบียบการใช้รถกอล์ฟ 
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขับรถกอล์ฟทุกกรณี
2. ผู้ที่เช่ารถกอล์ฟต้องมีใบขับขี่รถยนต์มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

รถมีปัญหา ติดต่อ 088-3467122