ราคาบัตร
 

บัตรเข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา

ประเภทบัตร

ราคา

ผู้ใหญ่

130 บาท

เด็ก (อายุ 3 - 12 ปี)

40 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สามเณร พระภิกษุ ทหารผ่านศึก ผู้พิการ

เข้าชมฟรี

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

350 บาท

เด็กชาวต่างชาติ

120 บาท

ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรก่อนเข้าชม)

เข้าชมฟรี

ค่าธรรมเนียมนำพาหนะเข้าสวนสัตว์

ประเภทบัตร

ราคา

บัตรจอดรถยนต์

50 บาท

บัตรจอดรถจักรยานยนต์

10 บาท

บัตรรถ 6 ล้อขึ้นไป

60 บาท

ค่าเข้าสวนน้ำ

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 5 บาท