ราคาบัตร
บัตรเข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา

ประเภทบัตร

ราคา

ผู้ใหญ่

100 บาท

เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.)

20 บาท

นักเรียนอนุบาล-ประถม (ในเครื่องแบบ)

20 บาท

มัธยมต้น-มัธยมปลาย-ปวช-ปวส-มหาวิทยาลัย (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ครู-ทหาร-ตำรวจ (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

150 บาท

เด็กชาวต่างชาติ

70 บาท

ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรก่อนเข้าชม)

เข้าชมฟรี

 ค่าธรรมเนียมนำพาหนะเข้าสวนสัตว์

ประเภทบัตร

ราคา

บัตรจอดรถยนต์

50 บาท

บัตรจอดรถจักรยานยนต์

10 บาท

บัตรรถ 6 ล้อขึ้นไป

60 บาท

ค่าเข้าสวนน้ำ

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 5 บาท