วันวาน..ที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวาน..ที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 
.
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่เกษียณอายุราชการและลาออก ทั้ง 5 ท่าน
1. นายธีรศานต์ ทองแก้ว ตำแหน่ง นักบริหาร 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
2. นางสาวประทุมวัน นามปากดี ตำแหน่ง นักบริหาร 6 หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
3. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักบริหาร 6 หัวหน้างานธุรการ
4. นายบรรเจิด ปานสมรัก ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์-พืชสวน 4
5. นายบุญส่ง จันทร์กลาง ตำแหน่ง พนักงานบำรุงสัตว์ 3