สวนสัตว์นครราชสีมา ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมจัดทำข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม Green Office

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมจัดทำข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม Green Office
.............
สวนสัตว์นครราชสีมา มุ่งมั่น ผลักดัน และพัฒนา เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล สำนักงานสีเขียว Green Office 
......
โดยคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สวนสัตว์นครราช
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEHH9Hd5I3o8i9oWB0F4od999QZn2bl1y-wsBrXriqcQ-jbw/viewform