KORATZOO_NEWS : สวนสัตว์นครราชสีมา

KORATZOO_NEWS : สวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมเปิดให้บริการ เริ่มวันที่ 1 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด วันนี้ ( 3 ก.ย. 64) นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยมงคล และ นางจรัมพร มลโมลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของมาตรการที่สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชน หลังจากการประกาศผ่อนคลายกิจการ ของ ศบค. โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ทั้งนี้สวนสัตว์นครราชสีมา มีความพร้อม เปิดให้บริการประชาชน ภายใต้มาตรการ Zoo New Norm เน้นย้ำ ให้พนักงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้บริการ ปฏิบัติตาม หลัก D-M-H-T-T
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Temperature Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
พนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน