ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
โดย นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 23 สิงหาคม 2564