โครงการอนุรักษ์ และเพาะขยายพันธุ์เป็ดก่า เป็ดหงส์ และ นกกระสาปากเหลือง เพื่อเพิ่มพรัพยากรนกนำ้หายาก ในสวนสัตว์นครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์ และเพาะขยายพันธุ์เป็ดก่า เป็ดหงส์ และ นกกระสาปากเหลือง เพื่อเพิ่มพรัพยากรนกนำ้หายาก ในสวนสัตว์นครราชสีมา
White-winged duck , Comb duck andMilky Storkand captive breeding in Nakhonratchasima zoo