โครงการ Adopt an animal of the month (การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์)

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวนท่าน ผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Adopt an animal of the month (การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมการเลี้ยงดูสัตว์ป่า สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ และ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไปสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-3720404 , 044-934538