สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวน ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เวชภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กและสตรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
สอบถาม โทร. 085 682 9791