พิเศษสำหรับ โรงเรียน คณะครู และน้องๆ นักเรียนที่มาเป็นหมู่คณะ

พิเศษ
สำหรับโรงเรียน คณะครู และน้องๆ นักเรียนที่มาเป็นหมู่คณะ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการให้บริการความรู้
พร้อมกับส่วนลดพิเศษ
.
โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
สนใจติดต่อจองวันได้ที่ 086-468-5897 หรือ 080-084-3662 และ
จองผ่านระบบจอง http://koratzoo-edu.org/
.
มาเรียนรู้ และสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ สัตว์ป่ามากมาย
ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ภายใต้มาตรการ Zoo New Norm
.