สวนสัตว์โคราช เตรียมจัดพาเหรดหนูยักษ์คาปิบารา ให้ชมเร็วๆนี้

สวนสัตว์โคราช เตรียมจัดพาเหรดหนูยักษ์คาปิบารา ให้ชมเร็วๆนี้
ส่วนแสดงแห่งใหม่นี้ จะตั้งอยู่ใกล้กับส่วนจัดแสดงช้างแอฟริกา นักท่องเที่ยวจะสามารถชมความน่ารักของครอบครัวหนูยักษ์ได้อย่างชัดเจน และใกล้ชิดมากขึ้น โดยปรับปรุงส่วนแสดงเป็นสะพานทางเดินขนาดพอดีตัวหนูคาปิบาราต่อเนื่องลงไปในบ่อน้ำ และยังมีการจัดวางอาหารเพื่อให้เจ้าหนูยักษ์ เดินไปกินอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดวางไว้ตามจุด หนูยักษ์คาปิบาร่า เป็นสัตว์ฟันแทะ มีความน่ารัก มีขนาดใหญ่ ขนสีน้ำตาลแดง ไม่มีหาง เพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย น้ำหนักระหว่าง 35-60 กิโลกรัม ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ และคาดว่าในภายในช่วงปิดภาคเรียนนี้น่าจะมีความพร้อม เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชม