รางวัล "เพชรพัสดุ"

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุของสวนสัตว์ฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ"