จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสัตว์ป่า ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม
ทีมงานฝ่ายการศึกษา และฝ่ายบำรุงสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสัตว์ป่า ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา