กิจกรรม “มหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (Science Mathematics & Innovation Learning Festival 2022, SMILe-Fest 2022)”

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยทีมงานฝ่ายการศึกษา ร่วมกับฝ่ายบำรุงสัตว์ และ ฝ่ายอนุรักษ์-วิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และเผยแพร่งานด้านอนุรักษ์ และวิจัย ในกิจกรรม "มหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (Science Mathematics & Innovation Learning Festival 2022, SMILe-Fest 2022)”อย่าลืมแวะ มาร่วมกิจกรรมได้ที่บูธ สวนสัตว์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี