ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์นครราชสีมา

ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์นครราชสีมา ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565
สามารถส่งผลงานได้ที่ prmarketing.krz@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม
083-3720404 / 044-934538