กิจกรรม Keeper Talk & Animal Speak

อาณาจักรสัตว์นัล่า ทุกวัน เวลา 10.30น. และ 13.30น.
ซิมแปนซี/ค้างห้าสี/ชะนี เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 10.30น.
สวนสัตว์เด็ก/นกฟลามิงโก้ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 11.00น.
ควายป่าแอฟริกา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 11.45น.
โลกใต้น้ำ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 13.00น.
สัตว์เลื้อยคลาน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 13.00น.
สิงโตแอฟริกา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 13.45น.
ฮิปโปโปเตมัสแปรงฟัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 14.00น.