ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอกเช่าพื้้นที่ว่าง จำนวน ๑ จุด บริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2 ถึง วันที่ 22 พ.ค. 60

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอกเช่าพื้้นที่ว่าง จำนวน ๑ จุด บริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2ถึง วันที่ 22 พ.ค. 60

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click
บันทึกข้อความ เรื่องขอเช่าพื้นที่ click