สวนสัตว์นครราชสีมา ส่งกำลังใจสู่ สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์นครราชสีมา ส่งกำลังใจสู่ สวนสัตว์อุบลราชธานี
นำมอบสิ่งของช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จากผลกระทบจากอิทธิพล ของพายุ "โนรู” ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้สวนสัตว์นครราชสีมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุน และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย