อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา

นายธนชน  เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ฯ และ ในการนี้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวความเป็นมาของโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่หอศิลป์พิมานทิพย์ จำนวน 50 คน