ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา และถ่ายทอดนโยบายตามยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กร

ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา และถ่ายทอดนโยบายตามยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กร
วานนี้ ( 23 สิงหาคม 2565) รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ และนางลัดดา เขียวสลับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้มีการถ่ายทอดนโยบายตามยุทธศาสตร์ผู้นำองค์กร และสื่อสารด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อการบริหารงานบุคคลในระดับมาตรฐานตามภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นำพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายในครั้งนี้