สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกีรติ กันยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และผู้บริหารสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณอาคารศูนยบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)