พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เช้าวันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยนำคณะผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง สวนสัตว์นครราชสีมา กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ