สวนสัตว์นครราชสีมาร่วมรณรงค์กับกิจกรรม "งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม"

สวนสัตว์นครราชสีมา "งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม" อย่างจริงจัง และขับเคลื่อนการดำเนินตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง สวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมใจกัน รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ภายในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา โดยเชิญชวนให้ทุกคนใช้ภาชนะส่วนตัวบรรจุอาหารและเครื่องดื่มนำอาหารมารับประทานที่สำนักงาน ใช้ถุงผ้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก อีกด้วย
นอกจากนั้น สวนสัตว์นครราชสีมา ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์ ร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย