สวนสัตว์นครราชสีมา คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)

สวนสัตว์นครราชสีมา ภาคภูมิใจ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)
ด้วยความความมุ่งมั่น จึงได้รับการการันตี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวนสัตว์นครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสวนสัตว์สีเขียว ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัย และเรียนรู้สัตว์ป่า ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิศ รวมไปถึง การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดัน และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงาน ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และเป็นต้นแบบในการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม