สวนสัตว์นครราชสีมา เฝ้าระวังโรคติดต่อ “ฝีดาษลิง”

สวนสัตว์นครราชสีมา เฝ้าระวังโรคติดต่อ "ฝีดาษลิง”