กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ฝ่ายการศึกษาได้จัดกิจกรรมLIVE สด ผ่านเพจ Facebook สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา, ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล,
นางจรัมพร มลโมลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล, นางธมณ กลิ้งทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นายภิรมย์ หนุนดี ผู้จัดการตลาดพูลอนันต์แยกสวนสัตว์
มาร่วมรับชม และพูดคุย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย กับเครือข่ายพันธมิตรที่มาให้ความรู้ ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติก ลดใช้โฟม ภัยที่มาจากโฟมบรรจุอาหาร ร่วมทั้งบูธกิจกรรม จากทางพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ที่นำฟอลซิล และไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์มาจัดแสดงในงานอีกด้วย แล้วมาพบกัน ณ ลานกิจกรรมส่วนจัดแสดงนกกระเรียนโลก สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน 2565