ติดต่อเรา

  • เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-9345652 ต่อ 208  044-934647,  085-6829791
  • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 044-934538, 083-3720404
  • ฝ่ายการศึกษา 044-934537-8 ต่อ 604 605, 086-4685897
  • โทรสาร 044-934531
  • Fanpage: www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo/
  • Website: www.korat.zoothailand.org  
  • Email: koratzoo@zoothailand.org