ข่าวสาร
Pic
9 กรกฎาคม 2562
1764
Pic
18 มีนาคม 2562
FLY Film Lab 2019 ASEAN-ROK Script Lab
3905
กำหนดการงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF 2019
งานแถลงข่าว งานเทศกาลภาพยนตร์ต่ศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 วันที่ 1 มีนาคม 2562