งูสิงหางลาย/Oriental Rat Snake (Ptyas mucosa)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นงูขนาดกลาง หัวสีน้ำตาล ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ดวงตาสีดำขนาดใหญ่เด่นชัดกว่างูอื่น ๆ เกล็ดตามลำตัวเรียบเป็นมัน

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ได้ในสภาพป่าที่หลากหลาย และบางครั้งพบในถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

อาหาร :

หนู จิ้งจก กบ นก และสัตว์ขนาดเล็ก

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Colubridae

GENUS : Ptyas

SPECIES : Oriental Rat Snake (Ptyas mucosa)

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม วางไข่ครั้งละประมาณ 6 – 8 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีความยาวประมาณ 320 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560