งูเห่าพ่นพิษสยาม/Black And White Spitting Cobra (Naja siamensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นงูขนาดกลาง เป็นงูพิษอันตรายถึงชีวิต พิษมีผลต่อระบบประสาท สามารถพ่นพิษจากเขี้ยวได้ไกลกว่า 2 เมตรเนื่องจากร่องพิษที่เขี้ยวนั้นเปิดที่ส่วนหน้าของเขี้ยว และมักอ้าปากเมื่อแผ่แม่เบี้ยเพื่อเตรียมพร้อมพ่นพิษ มีลำตัวค่อนข้างสั้นป้อมกว่างูเห่าไทย เป็นงูที่มีความผันแปรของสีสันมากที่สุด และมีความแตกต่างชัดเจน เกล็ดด้านบนของลำตัวมีสีค่อนข้างแปรผัน มีทั้งสีดำและขาว หรือบางครั้งมีสีเทา แทรกด้วยเกล็ดสีขาว ด้านหลังหัวไม่มีลาย ท้องขาวมีเส้นสีดำหรือน้ำตาลพาดบริเวณท้อง รูปร่างสมส่วน หัวใหญ่และแยกจากคอชัดเจนช่วงปากเป็นรูปลิ่ม ด้านหลังหัวรูปทรงไข่ ตากลม หางสั้น

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ราบลุ่ม พบในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนาม การแพร่กระจายในไทย ได้แก่ แพร่ (แม่ยม); เพชรบูรณ์(น ้าหนาว); ชัยภูมิ(ภูเขียว); หนองคาย (ภูวัว); กาฬสินธุ์(ภูสีฐาน); อุบลราชธานี(ยอดโดม); ศรีสะเกษ (บ้านหมากยางต.เป๊าะอ.บึงบูรพ์ ); นครสวรรค์ (ตาคลี); อุทัยธานี(ลานสัก); ชัยนาท (มโนรมย์); ลพบุรี(ชัยบาดาล, โคกส้าโรง); สระบุรี(มวกเหล็ก); จันทบุรี(เขาคิชฌกูฏ); ชลบุรี (บางพระ)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Elapidae

GENUS : Naja

SPECIES : Black And White Spitting Cobra (Naja siamensis)

ขนาดและน้ำหนัก :

160 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560