งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว/Pope's Pit Viper (Trimeresurus popeiorum)

สิ่งที่น่าสนใจ :

รูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้าง คอคอด หางสั้น สามารถม้วนจับกิ่งไม้ได้ ม่านตาอยู่ในแนวตั้งแบบตาแมว หัวและลำตัวสีเขียว ท้องสีเขียวอ่อน มีเส้นสีขาวตามแนวเกล็ดลำตัวแถวล่างสุดและครึ่งแถวถัดไป ตัวผู้บางตัวมีลายเส้นสีขาวบริเวณหางตา ปากสีเขียวอ่อน บนหางเป็นแต้มสีแดง เกล็ดหัวเรียบมีขนาดเล็ก มีรูลึกระหว่างตากับจมูก เกล็ดลำตัวมีลักษณะเป็นสัน เกล็ดกลางตัว 21 แถว เกล็ดหัวตา 3 เกล็ด เกล็ดหางตา 2 เกล็ด เกล็ดระหว่างเกล็ดจมูกกับเกล็ดตา 2 เกล็ด เกล็ดใต้ตา 1 แถว เกล็ดริมฝีปากบน 9 - 11 เกล็ด เกล็ดริมฝีปากล่าง 12 - 14 เกล็ด เกล็ดใต้หางคู่ เกล็ดทวารเดี่ยว มีเขี้ยวยาวบนขากรรไกรบนด้านหน้าสามารถพับได้ มีพิษร้ายแรง สีลำตัวคล้าย Trimeresurusstejnegeri ต้องใช้ลักษณะอวัยวะเพศผู้ (Hemipenis) ในการจำแนกชนิด

ถิ่นอาศัย :

พุ่มไม้ และต้นไม้ ในป่าดิบชื้น พบในประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว และมาเลเซีย การแพร่กระจายในไทย ได้แก่ เชียงราย; เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์); อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง); เพชรบุรี (แก่งกระจาน)

อาหาร :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และนก

พฤติกรรม :

หากินเวลากลางคืน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Viperidae

GENUS : Trimeresurus

SPECIES : Pope's Pit Viper (Trimeresurus popeiorum)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นงูขนาดกลาง ความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางประมาณ 100 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560