งูเขียวหางไหม้ตาโต/Large-eyed Pit Viper (Trimeresurus macrops)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ส่วนหัวมีลักษณะโตเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง คอมีลักษณะคอด ลำตัวค่อนข้างยาวเรียว หางสั้นแต่เรียวแหลม ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับงูเขียวหางไหม้ทองเหลือง แต่ตามีขนาดที่โดตกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเกล็ดริมฝีปากบนเกล็ดแรกแยกออกจากจมูกอย่างชัดเจน อีกทั้งเกล็ดตัวเป็นสันบางๆ สีลำตัวทั่วไปจะออกสีเขียวคล้ำ ไม่มีสีเขียวสดใสเหมือนงูเขียวหางไหม้ชนิดอื่น สีหางออกสีน้ำตาลคล้ำ ใต้ท้องสีฟ้าออกสีคล้ายสีคราม ยกเว้นใต้คางและคอออกขาวอมฟ้า จุดเด่นคือ ลูกตามีขนาดโตและมีสีเหลืองขุ่น

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม การแพร่กระจายในไทย นครราชสีมา (ปากช่อง, สะแกราช) ; จันทบุรี (เขาสระบาป, เขาสอยดาว) ; สิงห์บุรี (พรหมบุรี) ; กรุงเทพฯ (บางเขน) ; ปทุมธานี (รังสิต) ; สมุทรปราการ (อ.เมือง)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Viperidae

GENUS : Trimeresurus

SPECIES : Large-eyed Pit Viper ((Trimeresurus macrops (formerly as: Cryptelytrops macrops))

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นงูพิษขนาดกลาง ความยาวจากหัวถึงปลายหางประมาณ 160 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560