นกฟลามิงโก้แคริเบียน/American Flamingo, Caribbean Flamingo (Phoenicopterus ruber)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนทั่วไปสีชมพูเข้มหรือแดงส้ม ซึ่งเป็นสีขนที่เข้มสดกว่านกฟลามิงโกชนิดอื่น ลูกนกแรกเกิดขนมีสีเทาและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อโต เต็มวัย

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด และน้ำเค็ม เช่น ทะเลสาบปากแม่น้ำ ทะเลสาบชายฝั่ง และหาดโคลนหรือหาดเลน

อาหาร :

ได้แก่ สาหร่าย ไดอะตอม สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ เช่น ครัสตาเซียนและหอย

สถานภาพปัจจุบัน :

เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุต่ำ

อายุเฉลี่ย :

40-50 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เพศผู้และเพศเมียจะช่วยกันสร้างรัง โดยปกติจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟอง และจะสลับกันดูแลฟักไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ 27-31 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

2.2-4.8 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560