นกกระสาปากเหลือง/Milky Stork (Mycteria cinerea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับนกปากห่าง แต่บริเวณช่วงไหล่จะเป็นสีขาวปากสีเหลือง โดยตอนปลายเป็นสีขาว รูปร่างของปากเหมือนปากนกกาบบัว นั่นคือปากเรียว ปลายปากกลม และโค้งลงเล็กน้อย ขาสีเทา ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากจะเป็นสีเหลืองเข้ม ผิวหนังบริเวณใบหน้าเป็นสีแดง ขาสีแดงเข้ม ตัวไม่เต็มวัยหัวและคอสีน้ำตาล ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา ตะโพกและขนคลุมบนหางสีขาว ขนปีกสีดำ อกสีออกเทา ด้านล่างลำตัวส่วนที่เหลือเป็นสีขาว ขนคลุมขนปีกสีน้ำตาลเข้มและขาวตัดกับสีของขนปีกสีดำ

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดในเกาะสุมาตรา และเกาะชวา ในประเทศอินโดนีเซีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบใน มาเลเซีย ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

อาหาร :

ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ เช่น ปู หอย กบ เขียด รวมทั้งงูบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำ และแมลงต่างๆ

พฤติกรรม :

ปกติพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะปรากฎเป็นฝูงใหญ่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่ทำรัง หรือบริเวณแหล่งหากิน อังได้แก่ แหล่งน้ำต่างๆ เช่น บึง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ เป็นนกที่บินได้ดีเช่นเดียวกับนกกระสา หรือนกอื่นๆ ในวงศ์เดียวกันนี้ ลักษณะการบินก็ไม่แตกต่างกัน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Mycteria

SPECIES : Milky Stork (Mycteria cinerea)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ยังไม่พบหารทำรังวางไข่ของนกกระสาปากเหลืองในประเทศไทย แต่จากการสังเกตการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ในภาคตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พบทำรังวางไข่ร่วมกับนกอื่นๆ หลายชนิด เช่น นกยางโทนใหญ่ นกกาน้ำเล็ก และนกอ้ายงั่ว โดยทำรังแบบง่ายๆ ตามง่ามของต้นไม้ใหญ่ในระดับที่สูงมาก ในแต่ละรังมีไข่ 2-4 ฟอง ไข่สีขาว ไม่มีจุดหรือลายใดๆ

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดใหญ่มาก (95 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560