กูดู/Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros)

สิ่งที่น่าสนใจ :

คูดูใหญ่เป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างทั้งสองเพศอย่างเห็นได้ชัด มีเขาเฉพาะเพศผู้ เขายาวโค้งบิดเป็นเกลียวสองรอบครึ่ง ความยาวเฉลี่ย 1.2 เมตร เขาจะยาวเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 6 ปี คูดูใหญ่ลำตัวมีสีเทาอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลอมเทา มีลายเส้นหลายขนาดพาดขวางข้างลำตัว บริเวณหน้ามีลายคล้ายตัว V มีจุดสีขาวบริเวณแก้ม มีแผงขนบริเวณช่วงล่างจากคอไปจนถึงช่วงท้อง และมีแนวแผงขนตั้งไล่จากคอไล่ไปจนถึงโคนหาง

ถิ่นอาศัย :

คูดูใหญ่อาศัยอยู่แถบพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณป่าโปร่ง ตามเชิงเขาที่มีโขดหิน ทางตะวันออกและภาคใต้ของแอฟริกา

พฤติกรรม :

คูดูใหญ่เพศผู้มักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็กๆ แต่มักจะออกหากินกระจายเป็นบริเวณกว้าง มีจ่าฝูงเป็นเพศผู้ที่ตัวใหญ่ที่สุดจะนำหน้าฝูง เพศผู้จะเข้าหาเพศเมียฝูงเล็กๆ ประมาณ 6-10 ตัว ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ คูดูใหญ่เพศเมียจะเลี้ยงลูกของมัน เมื่อลูกคูดูใหญ่อายุได้ประมาณ 6 เดือนจึงแยกออกจากฝูง

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้คูดูใหญ่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ (LC) Conservation Status : Classified as Least Concern (LC) on the IUCN Red List 2008

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Tragelaphus

SPECIES : Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : Least Concern

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์ช่วงฤดูฝน ตั้งท้องประมาณ 240 วัน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว เพศผู้จะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 5 ปี เพศเมียจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560