เต่าบึงหัวเหลือง (เต่าวัด, เต่าบัว)/Yellow-headed Temple Turtle (Hieremys annandalii )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่หนักถึง 12 กิโลกรัม เนื่องจากเต่าชนิดนี้คนชอบนำมาปล่อยในวัด บางคนจึงเรียกว่า “เต่าวัด” เต่าชนิดนี้เมื่อตอนยังเล็กกับโตแล้วมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้เรียกผิดกันได้บ่อย ๆ เมื่อตอนยังเล็ก กระดองกลมคล้ายใบบัวสีเขียวเข้ม จึงมักเรียกเต่าระยะนี้ “เต่าบัว”

ถิ่นอาศัย :

พบมากทางภาคกลางของประเทศ เต่าชนิดนี้ยังมีในอินโดจีน และมาเลเซียอีกด้วย

อาหาร :

เต่าบึงหัวเหลืองชอบกินพืช ผัก ผลไม้ และกินหนอน แมลง เป็นบางครั้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึงทั่วไป

วัยเจริญพันธุ์ :

เต่าชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 4 - 6 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560