นกเงือกหัวแรด/Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีสันของร่างกายส่วนใหญ่เป็นสีดำ ไม่มีสีขาวที่ปีก แต่บริเวณท้องหางเป็นสีขาว หางสีขาว โดยมีสีดำพพาด ปากสีเหลืองจนถึงสีงาช้าง โหนกแข็งขนาดใหญ่ ทางด้านท้ายออกสีแดง ส่วนทางด้านกน้าออกสีเหลือง ทางด้านหน้าของโหนกแข็งจะงอนโค้งขึ้นลักษณะคล้ายนอแรดหรือเขาสัตว์สวยงามมาก ตัวเมียนอกจากจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้แล้ว บริเวณขอบตาและตาก็ยังมีสีจางกว่าอีกด้วย เพศผู้ตาสีแดง ส่วนเพศเมียตาสีขาว

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะซุนดาใหญ่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบชื้น ตั้งแต่ที่ราบ จนกระทั่งความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

อาหารได้แก่ ผลไม้ ลูกไม้ งู จิ้งเหลน กิ้งก่า สัตว์เล็กๆ

พฤติกรรม :

พบโดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ มักเกาะตามยอดไม้สูง แต่บางครั้งก็เกาะตามกิ่งก้านใต้เรือนยอด

สถานภาพปัจจุบัน :

ปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

วัยเจริญพันธุ์ :

การผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดเหมือนกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังไข่อยู่ตามโพรงไม้ ตัวผู้จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนก ผสมพันธุ์ในช่วงปลายฤดูหนาว จนถึงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่มาก ตัวผู้มีขนาดใหญ่ 120 - 122 เซนติเมตร ตัวเมียขนาด 90 - 100 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560