งูสิงหางดำ (งูบองหมาบควาย)/Keeled Rat Snake (Ptyas carinata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูสิงหางดำเป็นงูสิงที่ใหญ่ที่สุด สีจะผันแปรตั้งแต่เขียวเข้มจนถึงดำ มีลายสีเหลืองพาดขวางลำตัว ส่วนหลังจะมีสีเหลืองสลับดำลักษณะคล้ายตาข่าย หางสีเหลืองจุดดำ ใต้ท้องสีขาว ตาดำกลมโต ลักษณะเกล็ดใหญ่คล้ายของงูจงอางมาก

ถิ่นอาศัย :

พบได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงใต้สุดพบในมาเลเซีย สิงค์โปร์

อาหาร :

อาหารได้แก่สัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่น หนู กบ

พฤติกรรม :

ชอบหากินตอนกลางวัน หากินบนต้นไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Colubridae

GENUS : Ptyas

SPECIES : Keeled Rat Snake (Ptyas carinata)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

งูสิงหางดำวางไข่ครั้งละ 10 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

375 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560