ชะนีแก้มขาวเหนือ/Northern White-Cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เพศผู้จะมีขนสีขาวขึ้นบริเวณแก้มทั้งสองข้าง ขนลำตัวสีดำ เพศเมียขนลำตัวสีครีม มีขนสีดำบริเวณกระหม่อม

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศลาว เวียดนาม และมณฑลยูนานของจีน

อาหาร :

กินผลไม้ ยอดไม้ ไข่นก และแมลงต่าง ๆ

พฤติกรรม :

โหนไปตามกิ่งไม้ ใช้ชีวิตเกือบทั้งวันอยู่บนต้นไม้สูง เวลากินน้ำใช้หลังนิ้วแตะน้ำแล้วยกดูด บางทีใช้ลิ้นเลียตามแอ่งน้ำเล็ก ๆ ร้องเวลาเช้าตรู่บนกิ่งไม้

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Hylobatidae

GENUS : Nomascus

SPECIES : Northern White-cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys)

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนถึง 30 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เมื่อมีอายุ 7-8 ปี จึงจะผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานประมาณ 240 วัน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกชะนีหย่านมเมื่ออายุ 4 - 7 เดือน และจะอยู่กับแม่จนอายุประมาณ 2 ปี

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560