เนื้อทราย (ตามะแน)/Hog Deer (Axis porcinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นกวางขนาดกลาง ขนสีน้ำตาลเข้ม ด้านล่างลำตัวสีจางกว่า มีเส้นดำพาดตามแนวสันหลัง ตั้งแต่คอไปจนถึงโคนหาง มีเขาเฉพาะในตัวผู้ข้างละ 3 กิ่ง ผลัดเขาทุกปี ลูกเกิดใหม่มีลายจุดขาวตามตัวลายจะหายไปเมื่อโตขึ้น นัยน์ตามีน้ำตาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เป็นกวางที่สวยงามมากชนิดหนึ่ง

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ไทย ลาวกัมพูชา เวียดนาม ในไทยปัจจุบันได้มีการนำเนื้อทรายจากสถานที่เพาะเลี้ยง ปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติในหลาย ๆ พื้นที่

อาหาร :

กินหญ้า ใบไม้ และผลไม้

พฤติกรรม :

มักพบหากินเป็นฝูงตามป่าโปร่งหรือป่า ทุ่งหญ้าที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ ปกติออกหากินในตอนเย็นถึงเช้าตรู่ เป็นสัตว์ที่ระวังภัย ตื่นตัวตลอดเวลา

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Cervidae

GENUS : Axis

SPECIES : Axis porcinus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง

อายุเฉลี่ย :

มากกว่า 20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เนื้อทรายเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ระยะตั้งท้องนาน 8 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวหัวและลำตัว 105 - 115 เซนติมตร ความสูงระดับไหล่ 60 - 70 เซนติเมตร น้ำหนัก 30 - 50 กิโลกรัม เฉลี่ยตัวเต็มวัยเพศผู้ 43 กิโลกรัม เพศเมีย 32 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560