แมวน้ำเคปเฟอร์ซีล (แมวน้ำแอฟริกาใต้)/Cape Fur Seal(South African Fur Seal) (Arctocephalus pusillus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

น้ำหนักราว 247 กิโลกรัม ความยาว 2.15 เมตร ตัวเมียมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาล-เทา น้ำหนักราว 57 กิโลกรัม และมีความยาว 1.56 เมตร

ถิ่นอาศัย :

ออกจับปลาในทะเลใกล้เกาะเล็ก ๆ และขึ้นฝั่งบนเกาะบริเวณชายหาดที่เป็นโขดหินที่มีการขึ้นลงของน้ำทะเลในเขต แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย

อาหาร :

กินปลาเป็นอาหารหลักรวมทั้งปลาหมึกและหอย

พฤติกรรม :

แมวน้ำเคปเฟอร์ซีลเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ชอบล่าเหยื่อและหากินตามผิวน้ำหรือน้ำตื้นๆ หากินปลาตามเรือของชาวประมง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Otariidae

GENUS : Arctocephalus

SPECIES : Arctocephalus pusillus

อายุเฉลี่ย :

ประมาณ 20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เพศเมียโตเต็มวัยเมื่ออายุ 3 - 6 ปี ส่วนเพศผู้โตเต็มวัยเมื่ออายุได้ 9 - 12 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

น้ำหนักราว 247 กิโลกรัม ความยาว 2.15 เมตร ตัวเมียมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาล-เทา น้ำหนักราว 57 กิโลกรัม และมีความยาว 1.56 เมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560