ลิงวอก/Rhesus Macaque (Macaca mulatta)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวส่วนหลังสีน้ำตาล ส่วนอื่นเป็นสีน้ำตาลเทา หางสั้นประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว โคนหางค่อนข้างใหญ่และเรียวเล็กลงไปทางปลายหาง แต่หางสั้นกว่าลิงแสม ขนบริเวณสองข้างแก้มม้วนวนเป็นก้นหอย

ถิ่นอาศัย :

พนในประเทศ พม่า อินเดีย อัสสัม เนปาล อัฟกานิสถาน จีน และอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ

อาหาร :

ลิงวอกกินผัก ผลไม้ ใบไม้อ่อน แมลงต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์เล็ก ๆ เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

เป็นลิงที่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีตัวผู้แก่เป็นจ่าฝูง ชอบอยู่ตามป่าที่มีโขดหิน หรือหน้าผาและเป็นป่าที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ออกหากินบริเวณใกล้เคียงกับที่อาศัย ชอบลงมาเดินบนพื้นดิน เป็นลิงที่เชื่องและไม่ค่อยกลัวคน

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Cercopithecidae

GENUS : Macaca

SPECIES : Macaca mulatta

วัยเจริญพันธุ์ :

ลิงวอกเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 3 - 4 ปี ตั้งท้องนาน 5 - 7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560