กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ (Zoo School)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับฝ่ายบำรุงสัตว์ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ (Zoo School) ณ โรงเรียนบ้านคร้อโนนศิลา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน สวนสัตว์นครราชสีมา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 06/07/2017 : 00:00
วัน/เวลาสิ้นสุด 29/08/2017 : 00:00

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

<--<--คลิกเพื่อดูรายละเอียด-->-->