รับสมัคร Zoo Volunteer รุ่นที่ 10

สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 10 ตามแผนแม่บทการศึกษาองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 08/01/2018 : 00:00
วัน/เวลาสิ้นสุด 11/03/2018 : 00:00

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

<--<--คลิกเพื่อดูรายละเอียด-->-->